הפארק סגור בתאריך זה ( ערב יום כיפור)

הפארק סגור בתאריך זה ( ערב יום כיפור)