רחצה לילית

רחצה לילית מעורבת

הרחצה בין השעות 18:00-22:30

בתקופת "בין המצרים" ותשעה באב לא יתקיימו רחצות ליליות.