מלתחות חדישות

כל מלתחות חוף גיא שופצו ושודרגו ומאפשרות שימוש הולם ונקי לבאי הפארק.